Powered By Blogger

Recent Posts

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor

miercuri, 9 aprilie 2008

Bucureşti, 041375

Cel mai mare, cel mai urât, cel mai tranzitat, cel mai...

Penitenciarul Bucureşti - Jilava

„Penitenciarul Bucureşti - Jilava a fost înfiinţat în 1907, în fortul nr.13 Jilava, unul din cele 18 forturi care făceau parte dintr-un sistem de apărare circulară construite în perioada 1860-1870 în jurul oraşului Bucureşti, cu scopul apărării Capitalei de atacurile armatelor turceşti.” (sursa: http://www.anp-just.ro/)
***
Nu ne impresionează deloc scurta prezentare care poate fi găsită pe site-ul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP). Nici nu e nimic de impresionat de altfel. Penitenciarul nu a avut niciodată o faimă prea bună datorită condiţiilor de detenţie şi a modului în care a fost folosit şi/sau gestionat.
***
Pentru că prezentul ne interesează mai mult la acest moment nu insistăm cu istoria tumultoasă a 'aşezământului'. În anul de graţie 2008 Penitenciarul Jilava cu cei 350 de angajaţi şi cei 1650 de deţinuţi ‘se bucură’ de următoarea situaţie (conform Bilanţului Penitenciarului Jilava 2007, p. 4 - 60):
  • Resursele financiare alocate sunt insuficiente. Deşi conducerea ANP se lăuda cu faptul că bugetul primit prin bunăvoinţa Ministerului Justiţiei acoperă 99% din necesar toate unităţile penitenciare au criticat subfinanţarea. Penitenciarul Jilava a avut mari probleme în acest sens deşi conducerea admite temător acest aspect.
  • Condiţii de muncă improprii pentru personal. Foişoarele din table reciclate şi blăni rupte sunt deja celebre. Pe secţii se lucrează în condiţii de sec. XVIII, la birouri e ceva mai bine, intervenţia se face cu mijloace din anii 1970.
  • Spaţiile de cazare pentru persoanele private de libertate sunt în neconcordanţă cu normele europene. Şi de aici probleme la fiecare inspecţie referitoare la respectarea condiţiilor minime de detenţie.
  • Infrastructură deosebit de veche, cu grad avansat de uzură din punct de vedere fizic şi moral. Reparaţii nu prea au fost şi nici nu se prea pot face la acest complex penitenciar (Penitenciar, Spital, BAGR), datorită degradării avansate a clădirilor şi instalaţiilor.
  • Insuficientă dotare tehnică. Programele de achiziţii majore au fost stopate în cursul anului 2007. Nu s-a continuat achizitia de autospeciale, echipamente, sisteme de siguranţă. Mijoacele existente sunt ori vechi ori nefuncţionale.
  • Număr redus de personal. Echipa actuală de conducere nu a reuşit să ocupe nici măcar 1 (unu) post vacant din diverse motive. Ba n-are bani, ba n-are lege, ba n-are timp, ba e ocupată cu redecorări de interioare.
  • Instabilitatea conducerii. Directorii s-au tot perindat pe la conducerea penitenciarului. Toţi şi-au dorit să plece şi au reuşit la un moment dat.

În plus, de parcă n-ar fi de ajuns istoria, imaginea penitenciarului este afectată de evenimente care nu sunt întotdeauna bine gestionate. Evadări, tentative de evadare, sinucideri, trafic de droguri, violenţă, mizerie, TBC,... şi o stare de ordine negociată constituie imaginea publică a Penitenciarului. În acest timp, în presă, apar tot mai insistent acuzaţii de nepotism şi ilegalităţi chiar la conducerea acestui penitenciar.

Sigur că mai sunt multe de spus despre cel mai... penitenciar. Echipa fantastică cu ochelari, pipă, chelie, frunzuliţe şi căstănuţe pe birou şi, roşie la faţă ar trebui să ne arate că poate să administreze la un moment dat. Pentru asta e plătită şi ridicată în slăvi cum numai la noi se poate. Poate începe cu cel mai...

***
Linkuri utile:

http://penifest.blogspot.com/2008/03/legea-buna-pazeste-postul-pe-veci.html
http://penifest.blogspot.com/2008/03/domnul-iosif-produce-enervare-la.html
http://penifest.blogspot.com/2008/02/noaptea-alb-sfetnicul-cel-bun-pentru.html

3 comentarii:

Anonim spunea...

http://www.astazi.ro/gotostire.php?url=http%3A%2F%2Fwww.jurnalul.ro%2Farticole%2F119298%2Fpenitenciarul-jilava-condus-in-familie.

Anonim spunea...

http://www.romanialibera.ro/a119905/scandal-la-puscaria-jilava.html

Anonim spunea...

TEROAREA şi PRESIUNILE pe care le face domnul comisar de penitenciare Gheorghe Căminişteanu asupra persoanalului, prin prisma funcţiei de director adjunct pe care o deţine. după ce a fost declarat ,,RESPINS” la concursul pentru postul de director adjunct la Penitenciarul Bucureşti Rahova, de când a fost numit ,prin ,,celebrele redistribuiri din sistemul penitenciar”, director adjunct la cel mai mare şi mai complex penitenciar din ţară, Penitenciarul Bucureşti Jilava, este FARA PRECEDENT IN ISTORIA SISTEMULUI PENITENCIAR.
Cu toate că din data de 11.02.2008 a intrat în vigoare a Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 4/2008 care a modificat Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, domnul comisar de penitenciare Gheorghe Căminişteanu şi doamna inspector principal de penitenciare Mihaela Căminişteanu, care este SOŢIA SUS-NUMITULUI încalcă flagrant şi cu vinovăţie prevederile ART. 47,indice 1 , ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul în care au fost de acord ( prin semnătura de luare la cunoştinţă ) ca prin DECIZII DE ZI PE UNITATE să îndeplinească ATRIBUŢIILE FUNCŢIEI DE DIRECTOR AL PENITENCIARULUI BUCUREŞTI – JILAVA, în cazul domnului comisar de penitenciare Gheorghe Căminişteanu, precum şi ATRIBUŢIILE FUNCŢIEI DE ŞEF BIROU RESURSE UMANE ŞI FORMARE PROFESIONALĂ, în cazul doamnei inspector principal de penitenciare Mihaela Căminişteanu, în perioada 11.02.2008 – 14.02.2008.
Precizăm că Biroul resurse umane şi formare profesională se află în SUBORDINEA DIRECTĂ a directorului penitenciarului, astfel fiind încălcate flagrant şi cu vinovăţie, conform ART.60, ALIN.1( (1) Încălcarea cu vinovăţie de către funcţionarii publici din sistemul administraţiei penitenciare, indiferent de funcţia sau postul pe care îl ocupă, a îndatoririlor de serviciu ce le revin, inclusiv a normelor de comportare, constituie abatere disciplinară, dacă faptele nu atrag răspunderea penală sau contravenţională), prevederile ART. 47,indice1 ALIN. (2) DIN LEGEA NR. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare („Art. 47,indice 1 – (1) Funcţionarii publici cu statut special sunt în conflict de interese dacă se află în una din următoarele situaţii: (2) Nu sunt permise raporturile ierarhice directe între funcţionarii publici cu statut special care sunt soţi sau rude de gradul I”.), în sensul că nu sunt permise raporturi ierarhice directe între funcţionarii publici cu statut special care sunt soţi.
De asemenea, domnul comisar de penitenciare Gheorghe Căminişteanu şi doamna inspector principal de penitenciare Mihaela Căminişteanu, care este SOŢIA SUS-NUMITULUI, încalcă flagrant şi cu vinovăţie prevederile ART. 47,indice 1 , Lit. B DIN LEGEA NR. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare.( b) sunt chemaţi să participe în cadrul unor comisii constituite, conform legii, din care face parte soţul/soţia sau o rudă de gradul I;), în sensul în care de la intrarea în vigoare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2008 care a modificat Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, respectiv de la data de 11.02.2008, au făcut parte, şi fac în continuare, din CONSILIUL DE CONDUCERE a Penitenciarului Bucureşti-Jilava cu drept de vot, astfel participând la luarea deciziilor de importanţă deosebită cu privire la funcţionarea unităţii.
Cu toate că, Comisia de disciplină a Penitenciarului Bucureşti Jilava a fost sesizată cu privire la faptele doamnei inspector principal de penitenciare MIHAELA CĂMINIŞTEANU prin sesizarea nr. H- 204186/15.02.2008 şi completările făcute prin adresa nr. H- 205993/06.03.2008, COMISIA DE DISCIPLINĂ a Penitenciarului Bucureşti Jilava sub AMENINŢĂRILE ŞI PRESIUNILE făcute, prin PUTEREA FUNCŢIEI de director adjunct al Penitenciarului Bucureşti Jilava, de către domnul comisar de penitenciare Gheorghe Căminişteanu, care este SOŢUL SUS-NUMITEI, A CEDAT ACESTORA şi NU A APLICAT PREVEDERILE art. 61 din Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, prin referatul cu nr. H- 206621/12.03.2008. Cu toate că s-a revenit, conform legii, cu obiecţii asupra acestui referat prin adresa nr. H- 206701/13.03.2008, Comisia de disciplină a Penitenciarului Bucureşti Jilava sub AMENINŢĂRILE ŞI PRESIUNILE făcute, prin PUTEREA FUNCŢIEI director adjunct al Penitenciarului Bucureşti Jilava, de către domnul comisar de penitenciare Gheorghe Căminişteanu, care este SOŢUL SUS-NUMITEI, nu a ţinut cont de aceasta, clasând sesizarea.