Powered By Blogger

Recent Posts

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor

vineri, 5 decembrie 2008

Nici un Firinel de CV

CV Ungureanu link mort_04.12.2008De ce nu apare CV-ul lui Firinel pe site-ul ANP? E o întrebare pe care am primit-o de câteva ori la rubrica de comentarii. Mă gândisem şi eu la asta săptămâna trecută. Mi-am zis însă că o fi vreo problemă tehnică şi că durează puţin până se rezolvă. M-am gândit că, poate, Firinel Ungureanu îşi pregăteşte, pe îndelete, un CV demn de un director general adjunct al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor (ANP).

Şi, ar fi fost şi cazul. Doar nu s-a spetit Ragea să-l facă director degeaba. În van ar fi dosarele şi probele de 'concurs' măsluite, dacă un astfel de document de prezentare ar fi întocmit neglijent. Sigur, există sau ar fi trebuit să existe unul la dosarul de 'concurs', dar, mă gândesc că, ăla era prea puţin pentru aşa o măreţie de funcţie.

La pagina cu directorii ANP apar toate documentele promise de link-urile incluse cu drag de informaticienii ANP. Biografii, declaraţii de avere şi de interese pentru toţi, mai puţin pentru Tiberiu Firinel Ungureanu. Alăturat aveţi mesajul auster cu care ne întâmpină site-ul ANP. În mod ciudat, link-ul e funcţional doar că nu duce nicăieri. Drept urmare pot să presupun şi că Firinel nu şi-a postat documentul pentru că nu a binevoit.

Şi de ce n-ar fi binevoit proaspătul şef adjunct al sistemului penitenciar să facă asta? Pentru că a fost prea ocupat cu gestionarea crizelor de imagine pe care singurel-firicel le-a creat? Pentru că visează cai verzi pe pereţi şi revolte zilnice? Pentru că e ocupat cu treburi serioase şi n-are timp se asemenea mizilicuri? N-aş zice. Uite că declaraţia de avere şi cea de interese au apărut regulamentar pe site. Doar povestea vieţii dumisale nu prea vrea să apară.

Îmi amintesc, şi vă amintiţi şi dumneavoastră cu siguranţă, că Firinel a avut o mică problemă în a-şi explica un impas profesional. Atât noi cât şi observatorii am cerut comisiei de concurs să nu-i primească dosarul, fiind demis din funcţie pentru incompetenţă în toamna lui 2005. Reacţia comisiei de concurs a fost o bazaconie venită după ce individul fusese declarat câştigător. Ăsta să fie motivul? Să nu fi găsit încă fostul spion o explicaţie pentru povestea din 2005?

Firinel Poate fi şi asta o variantă. Ori, site-ul penitenciarelor a fost sabotat tocmai în cazul spionului, şi CV-ul e p-acolo pe undeva aşteptând să vază calea internetului. Personal, îl aştept cu mare curiozitate, aşa cum am aşteptat şi Raportul de activitate pe 2007, postat prin august 2008 după plecarea lui Marius Iosif, prietenul consumatorilor de droguri din penitenciare. Până atunci, nu vrusese muşchiul sperios şi bine întreţinut cu salarii şi prime de neam prost al lui Mariusică.

Dar, cine ştie? Poate că în zilele următoare nea Firinel o să ne îndeplinească hatârul. Sunt sigur că o să-şi găsească timp şi curaj să poruncescă postarea unui CV care să semene cât mai mult cu ce au postat ceilalţi colegi de la rubrica Echipa Manageriala. Ar fi bine dacă dumnealui, cîrmuitorul adjunct al penitenciarelor, să dea un aşa semn de transparenţă. Asta, dacă n-are, sau nu mai are, nimic de ascuns.

10 comentarii:

Anonim spunea...

ca e bun unul sau altul se tot discuta. preme se dau si cind ca astea ne dor acum ca vin sarbatorile. incompetenti au mai fost dusi in spate an de-a randul.

Huginn spunea...

Nu e înca 100% sigur din cauza problemei cu lichidităţile, dar MJ promite că vor fi viraţi banii de prime în timp util ca să poată fi acordate până în sărbători. Cand voi şti sigur, anunţ. O zi bună.

Anonim spunea...

Pentru "balangii" din anp, o urare de multumire pentru prime :
Acu' de mos Nicolae
Sa va doara tare-n ... coate,
Iar pe cele, "care n-are"
Sa le doara in ... picioare!

Anonim spunea...

SUNTETI TARI
Deja a aparut la dl UNgureanu CV dar nu se vede nimic
Bravo sunteti o forta.
Oare la noi mos Nicolae ?( PRIME ) MACAR DE MOS VASILE ?!??

Anonim spunea...

Aceasta este ordonananta de urgenta din care a disparut art 74 care acorda o sansa si pesonalului contactual sa dobandeasca statutul de functionar public. Cum se explica disparitia acestui articol?


GUVERNUL ROMÂNIEIOrdonanţă de urgenţă

pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor


Având în vedere că aplicarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, a relevat ca fiind necesare o serie de modificări şi completări ale unor prevederi, care prin cuprinsul lor îngreunează procedurile de ocupare a posturilor vacante în sistemul administraţiei penitenciare şi în acest sens nu s-ar putea asigura cu maximum de celeritate resursa umană potrivită fiecărui post, cu consecinţe negative imediate asupra sistemului penitenciar,

Luând în considerare deficitul acut de personal încadrat în sistemul administraţiei penitenciare, din totalul de 15.316 posturi prevăzute, la finele anului 2007 fiind vacante 2.779 posturi, din care în sectorul siguranţa deţinerii şi regim penitenciar mai mult de 50% din totalul posturilor vacante,

Având în vedere că reformarea sistemului administraţiei penitenciare reprezintă o prioritate a României în scopul asigurării drepturilor persoanelor private de libertate,

Ţinând seamă că lipsa acută de personal poate avea consecinţe negative imediate asupra sistemului penitenciar în ceea ce priveşte: asigurarea dreptului la asistenţă medicală a persoanelor private de libertate, în general a drepturilor persoanelor private de libertate, precum şi asigurarea drepturilor legale ale personalului de penitenciare, respectiv acordarea concediului legal de odihnă, plata orelor suplimentare,

Având în vedere că în forma actuală a Legii nr.293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se limitează accesul agenţilor în corpul ofiţerilor din sistemul administraţiei penitenciare numai în funcţii publice de execuţie, precum şi faptul că se impune condiţia vechimii în sistem numai pentru ofiţerii care doresc să acceadă la o funcţie de conducere, ceea ce creează o situaţie discriminatorie pentru aceste categorii de personal,

Luând în considerare discriminările create între categoriile de personal din sistemul administraţiei penitenciare privind acordarea compensaţiei lunare pentru chirie,

Ţinând seama de necesitatea adaptării reglementărilor aplicabile categoriei de funcţionari publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare la actele normative similare care reglementează statutul celorlalte categorii de personal din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a statutului,

Luând în considerare faptul că, în forma actuală a Legii nr.293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt stabilite în mod clar a drepturile de care beneficiază funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, inclusiv în cazul transferului, delegării sau detaşării,


În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,

Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

Art. I - Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, publicată în Monitorul oficial al României, Partea I, nr. 581 din 30 iunie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:

1. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 13 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(1) Încadrarea ca funcţionar public cu statut special se face prin următoarele modalităţi:

a) repartizarea cu prioritate a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ pentru pregătirea personalului de penitenciare, ofiţeri şi agenţi;

b) transferul pe funcţii publice al cadrelor militare şi funcţionarilor publici cu statut special de la alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului;

c) concurs, din sursă externă.

(4) Candidaţii declaraţi "ADMIS" la instituţiile de învăţământ superior pentru pregătirea personalului de penitenciare semnează un angajament prin care se obligă să lucreze cel puţin 9 ani în sistemul administraţiei penitenciare, după absolvirea studiilor.”

2. După alineatul (3) al articolului 19, se introduce un nou alineat, alin.(31), cu următorul cuprins:

„(31) - Funcţionarul public cu statut special definitiv din cadrul Ministerului Justiţiei, depune jurământul de credinţă în faţa unui reprezentant al Ministerului Justiţiei, împuternicit prin ordin al ministrului justiţiei.”

3. Articolul 201 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.201- Ofiţerii se numesc în funcţiile prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale egale sau mai mari cu cel mult două grade faţă de cele pe care le au. Numirea ofiţerilor în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade profesionale mai mari cu mai mult de două grade faţă de cele pe care le au se poate face numai cu aprobarea ministrului justiţiei.”

4. Alineatele (3)şi (5) ale articolului 24 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(3) Avansarea funcţionarilor publici cu statut special într-o funcţie imediat superioară la aceeaşi poziţie din stat se face fără examen, pe baza criteriilor stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.

(5) Funcţionarii publici cu statut special se avansează în gradul profesional următor dacă au împlinit stagiul minim în gradul profesional deţinut şi dacă au fost apreciaţi în ultimii doi ani ai stagiului minim în grad cu cel puţin calificativul „bun”.”

5. Alineatul (1) al articolului 27 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (1) Trecerea agenţilor în corpul ofiţerilor din sistemul administraţiei penitenciare se realizează prin concurs, în limita posturilor prevăzute în statele de organizare ale unităţilor de penitenciare, dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute în prezenta lege.”

6. Articolul 28 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.28 - (1) Funcţiile de execuţie vacante din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă prin concurs, la care pot participa persoanele care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11.

(2) În situaţia neocupării posturilor vacante prevăzute la alin. (1), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare şi al funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi din Ministerul Justiţiei, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11.

(3) Funcţiile de conducere vacante din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă prin avansarea ofiţerilor şi agenţilor, prin concurs.

(4) Funcţiile de conducere din sistemul administraţiei penitenciare, rămase vacante ca urmare a neocupării, în condiţiile stabilite la alin. (3), se ocupă prin concurs din sursă externă.

(5) În situaţia în care posturile rămân vacante, ca urmare a neocupării în condiţiile prevăzute la alin. (3) şi (4), acestea pot fi ocupate prin transferul cadrelor militare şi al funcţionarilor publici cu statut special din alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului şi din Ministerul Justiţiei, dacă îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 11.

(6) Funcţiile de director general, director general adjunct şi director din sistemul administraţiei penitenciare se ocupă prin concurs, la care poate participa numai personalul din sistemul administraţiei penitenciare.

(7) Pot participa la concurs, pentru ocuparea posturilor vacante de conducere, persoanele care au o vechime de cel puţin 3 ani în domeniul postului pentru care candidează.”

7. Articolul 29 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.29 - Regulamentul privind ocuparea funcţiilor de conducere, de execuţie şi a celor prevăzute la art. 28 alin. (4) se aprobă prin ordin al ministrului justiţiei.”

8. La articolul 34, literele n) şi p) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„n) beneficiază de despăgubiri, în cazul în care viaţa, sănătatea ori bunurile sale, ale soţului /soţiei şi ale copiilor aflaţi în întreţinerea sa, le sunt afectate în exercitarea atribuţiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. Despăgubirile menţionate se acordă în condiţiile stabilite prin hotărâre a Guvernului;

p) consultanţă juridică prin avocat, asigurată de unitate, la cerere, în cazul cercetării penale, urmăririi penale sau judecării sale pentru fapte comise în timpul ori în legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu, potrivit metodologiei aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.”9. Alineatul (2) al articolului 37 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ (2) În situaţia în care drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care este detaşat sau, după caz, trecut temporar în altă funcţie sunt mai mari, personalul prevăzut la alin. (1) beneficiază de aceste drepturi salariale.”

10. Articolul 38 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.38 - „(1) Funcţionarii publici cu statut special au dreptul la atribuirea unei locuinţe de serviciu dacă, în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea, ei sau soţul/soţia nu beneficiază de locuinţă în proprietate ori nu li s-a atribuit locuinţă de către autorităţile administraţiei publice locale.

(2) Funcţionarii publici cu statut special cărora nu li s-a acordat locuinţă potrivit alin. (1) şi care, nici ei şi nici soţul/soţia nu au în proprietate o locuinţă în localitatea unde îşi desfăşoară activitatea au dreptul la compensarea lunară a chiriei în cuantum de până la 50% din venitul net realizat lunar, dar nu mai mult decât chiria prevăzută în contractul de închiriere încheiat în condiţiile legii.

(3) Condiţiile de acordare a drepturilor prevăzute la alin. (1) - (2) se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.

(4) Funcţionarii publici cu statut special, inclusiv soţul/soţia acestora, care au înstrăinat o locuinţă proprietate personală, în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea, după data încadrării în sistemul administraţiei penitenciare, nu beneficiază de prevederile alin. (1) şi (2).

(5) Nu se acordă compensaţia lunară pentru chirie în situaţia în care contractul de închiriere a fost încheiat cu rudele de până la gradul II inclusiv, ale funcţionarului public cu statut special ori ale soţiei/soţului acestuia/acesteia.”

11. La articolul 42, după alineatul (1), se introduce un nou alineat, alin.(11) cu următorul cuprins:

„(11 ) Absolvenţilor instituţiilor de învăţământ prevăzute la art. 13 alin. (2) şi (3), declaraţi "şef de promoţie", li se vor acorda recompense materiale cu ocazia absolvirii, stabilite prin ordin al ministrului justiţiei.”

12. la articolul 46, literele q) şi r) se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„q) să informeze şeful ierarhic despre existenţa în unitatea în care îşi desfăşoară activitatea a unor persoane private de libertate care au calitatea de soţ/soţie sau rude până la gradul II inclusiv cu acesta ori cu soţul/soţia, în situaţia în care iau cunoştinţă de aceste situaţii;

r) să aducă la cunoştinţa compartimentului resurse umane modificările privind domiciliul, după caz, reşedinţa, precum şi schimbările intervenite în starea civilă sau date relevante din punct de vedere profesional, în termen de 15 zile de la producerea acestora."

13. Alineatul (3) al articolului 53 se modifică şi va avea următorul cuprins:

(3) Raportul de serviciu al funcţionarului public cu statut special se poate suspenda, de drept sau la cerere, cu respectarea prevederilor cuprinse în legislaţia muncii.”

14. Articolul 551 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.551 - Funcţionarii publici cu statut special se pot transfera sau detaşa în alte instituţii publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale statului, cu respectarea reglementărilor legale specifice instituţiei la care solicită transferul sau detaşarea."

15. Articolul 62 se modifică şi va avea următorul cuprins :

„Art.62 - Sancţiunile disciplinare care pot fi aplicate funcţionarilor publici cu statut special sunt:

a) mustrare scrisă;

b) diminuarea drepturilor salariale pentru funcţia îndeplinită cu 5 - 10% pe o perioadă de 1 - 3 luni;

c) amânarea avansării în grade profesionale sau funcţii superioare, pe o perioadă de la 1 la 2 ani;

d) trecerea intr-o funcţie inferioara până la cel mult nivelul de bază al gradului profesional deţinut;

e) revocarea din funcţia de conducere;

f) destituirea din sistemul administraţiei penitenciare.”

16. Alineatele (2) şi (4) ale articolului 63 se modifică şi vor avea următorul cuprins:

„(2) Sancţiunea disciplinară poate fi aplicată numai după efectuarea cercetării prealabile a faptei ce constituie abatere disciplinară săvârşită de funcţionarul public cu statut special în cauză şi audierea acestuia de către comisiile prevăzute la art. 67.

(4) Sancţiunea disciplinară se aplică în maximum 90 de zile calendaristice de la sesizarea abaterii, dar nu mai târziu de un an de la data comiterii faptei.”

17. Articolul 64 se abrogă.

18. Articolul 65 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„ Art.65 - Sancţiunile disciplinare prevăzute la art. 62 se aplică de ministrul justiţiei, directorul general al Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor sau, după caz, de conducătorul unităţii din subordinea acesteia, la propunerea comisiei de disciplină, în funcţie de competenţele prevăzute la art. 20.”

19. Alineatul (1) al articolului 66 se modifică şi va avea următorul cuprins:

Art.66 – (1) Sancţiunea disciplinară se aplică prin decizie scrisă, emisă potrivit competenţelor prevăzute la art. 65, care se comunică funcţionarului public cu statut special sancţionat în termen de 5 zile de la data emiterii deciziei.

20. Alineatul (1) al articolului 67 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„(1) Comisiile de disciplină se constituie în Ministerul Justiţiei, în Administraţia Naţională a Penitenciarelor şi în fiecare unitate de penitenciar şi au competenţa de a efectua cercetarea faptei ce constituie abatere disciplinară şi de a propune, dacă se constată vinovăţia, una dintre sancţiunile disciplinare ce urmează să fie aplicate persoanei în cauză. Comisia de disciplină din cadrul Ministerului Justiţiei, constituită prin ordin al ministrului justiţiei, are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Ministerului Justiţiei şi cele comise de funcţionarii publici cu statut special numiţi în funcţii de director general, director general adjunct, director de direcţie şi director în sistemul administraţiei penitenciare. Comisia de disciplină din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor are competenţa de a cerceta faptele comise de funcţionarii publici cu statut special din cadrul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor şi ofiţerii numiţi în funcţii publice de conducere din unităţile de penitenciare cu excepţia celor aflaţi în competenţa comisiei de disciplină din cadrul Ministerului Justiţiei, iar comisiile de disciplină constituite la nivelul unităţilor de penitenciare au competenţa de a cerceta faptele comise de ofiţerii care îndeplinesc funcţii de execuţie şi agenţii, încadraţi în statele de organizare ale unităţii de penitenciare.”

21. Articolul 74 se modifică şi va avea următorul cuprins:

„Art.74 - (1) „Prevederile prezentei legi se aplică, în mod corespunzător, şi funcţionarilor publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, care au atribuţii de coordonare şi control ale activităţii din sistemul administraţiei penitenciare sau alte atribuţii în legătură cu activitatea sistemului administraţiei penitenciare.

(2) Funcţionarii publici cu statut special din cadrul sistemului administraţiei penitenciare pot fi transferaţi sau detaşaţi în cadrul Ministerului Justiţiei. Detaşarea se realizează pe posturi de funcţionar public cu statut special ori pe posturi de altă natură, după caz, dacă pregătirea profesională corespunde atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care sunt detaşaţi, cu păstrarea drepturilor salariale avute la data detaşării. În situaţia în care drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care este detaşat sunt mai mari, personalul beneficiază de aceste drepturi salariale.

(3) Funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei pot fi transferaţi sau detaşaţi în cadrul sistemului administraţiei penitenciare. Detaşarea se realizează pe posturi de funcţionar public cu statut special ori pe posturi de altă natură, după caz, dacă pregătirea profesională corespunde atribuţiilor şi responsabilităţilor funcţiei pe care sunt detaşaţi, cu păstrarea drepturilor salariale avute la data detaşării. În situaţia în care drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care este detaşat sunt mai mari, personalul beneficiază de aceste drepturi salariale.”

Art. II – La data intrării în vigoare a prezentei legi, personalul contractual care, în prezent, ocupă o funcţie de conducere din cele prevăzute la art.28 alin.(6), rămâne, în continuare în funcţie.

Art. III - Legea nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
NOTĂ DE FUNDAMENTARE

Secţiunea 1 – Titlul proiectului de act normativ

Ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor
Secţiunea a 2-a - Motivul emiterii actului normativ
1. Descrierea situaţiei actuale şi schimbări preconizateAplicarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2008 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, după intrarea în vigoare, a relevat ca fiind necesare o serie de modificări şi completări ale unor articole, care prin cuprinsul lor îngreunează procedurile de ocupare a posturilor vacante în sistemul penitenciar şi în acest sens nu s-ar putea asigura cu maximum de celeritate resursa umană potrivită fiecărui post, aceasta având consecinţe negative imediate asupra sistemului penitenciar. În prezent, în sistemul administraţiei penitenciare există un deficit acut de personal încadrat, din totalul de 15.312 de posturi prevăzute sunt vacante 2.609 posturi, din care 1.509 sunt în sectorul operativ, siguranţa deţinerii şi aplicarea regimurilor, adică mai mult de 50% din totalul posturilor vacante. Astfel, sunt unităţi de penitenciare care funcţionează cu numai 40% din efectivele de personal prevăzute. Spre deosebire de media europeană, unde unui cadru de penitenciar îi revin doi/trei deţinuţi, în România media este cu mult sub cea europeană (1/5), în condiţiile în care Legea nr. 275/2006, privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, la art. 196, prevede respectarea unei proporţii de minim un lucrător la 3 persoane private de libertate. Sunt unităţi penitenciare unde raportul menţionat este de 1 la 7 sau chiar 1 la 19.

Lipsa acută de personal are consecinţe negative imediate asupra sistemului penitenciar în ceea ce priveşte:

* asigurarea dreptului la asistenţă medicală a persoanelor private de libertate, din cauza existenţei posturilor vacante unice la nivelul penitenciarelor (media stomatolog farmacist etc). Folosirea sistemului public de sănătate implică cheltuieli suplimentare legate de asigurarea mijloacelor logistice, transport, escortare a persoanelor etc.
* asigurarea drepturilor persoanelor private de libertate, care se realizează cu un personal insuficient, supus unui grad ridicat de uzură şi care este nevoit să presteze constant ore suplimentare;
* asigurarea drepturilor legale ale cadrelor de penitenciare cum sunt: imposibilitatea de a acorda concediul legal de odihnă, plata orelor suplimentare etc.

În aceste condiţii, riscul de a apărea evenimente negative privind siguranţa deţinerii este tot mai mare (evadări, răzvrătiri, atacuri asupra personalului etc).

Faţă de cele prezentate, se impune de urgenţă adoptarea unor măsuri legislative corespunzătoare, în sensul acoperirii deficitului de personal existent şi evitării părăsirii sistemului. Astfel, se impune modificarea prevederilor referitoare la ocuparea posturilor vacante, deoarece în forma actuală a legii, Ministerul Justiţiei se află în imposibilitatea organizării concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante. În situaţia în care ar rămâne în vigoare prevederile legale actuale referitoare la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante, menţionăm că procedura s-a finaliza după o perioadă de peste 6 luni, ceea ce nu ar permite ocuparea posturilor vacante la unităţile subordonate, care se confruntă cu o lipsă acută de personal. În ceea ce priveşte personalul care asigură pază, escortare şi supraveghere a persoanelor private de libertate, precizăm că există un număr mare de posturi vacante, iar neacoperirea acestora este de natură să creeze presiune socială.

De asemenea, având în vedere media scăzută de vârstă a personalului din sistemul penitenciar, se impune modificarea art.201, deoarece în situaţia în care aceştia nu ar putea ocupa funcţii prevăzute cu mai mult de două grade, faţă de funcţia avută, nu ar exista interes pentru angajarea în sistemul penitenciar. De asemenea, personalul acesta nu ar avea acces la funcţiile de conducere, având în vedere că aceste funcţii sunt prevăzute cu gradul de comisar şef, conform Hotărârii Guvernului 135/2007 privind stabilirea coeficienţilor de ierarhizare a salariilor pe grade profesionale pentru funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei şi din sistemul administraţiei penitenciare.

Având în vedere că în forma actuală a Legii nr.293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se limitează accesul agenţilor în corpul ofiţerilor din sistemul administraţiei penitenciare numai în funcţii publice de execuţie, precum şi faptul că se impune condiţia vechimii în sistem numai pentru ofiţerii care doresc să acceadă la o funcţie de conducere, ceea ce creează o situaţie discriminatorie pentru aceste categorii profesionale, se impune modificarea prevederilor articolelor 27 şi 28.

De asemenea, având în vedere că, în prezent, art.37 alin.(2) din Legea nr.293/2004, prevede că în situaţia în care drepturile salariale corespunzătoare funcţiei pe care este delegat, detaşat sau, după caz, trecut temporar în altă funcţie sunt mai mari, funcţionarii publici cu statut special beneficiază de aceste drepturi salariale, deşi delegarea reprezintă exercitarea temporară, din dispoziţia angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribuţiilor de serviciu în afara locului său de muncă, iar pe durata delegării, salariatul îşi păstrează funcţia şi toate celelalte drepturi salariale, se impune modificarea şi a cestui articol.

Totodată, luând în considerare faptul că, în forma actuală a Legii nr.293/2004, cu modificările şi completările ulterioare, nu sunt stabilite în mod clar a drepturile de care beneficiază funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei, inclusiv în cazul transferului, delegării sau detaşării, a fost modificat în acest sens articolul 74 din actul normativ menţionat.

Faţă de cele prezentate, se impune de urgenţă adoptarea unor măsuri legislative corespunzătoare, în sensul acoperirii deficitului de personal existent şi evitării părăsirii sistemului. Astfel, se propune, în principal, următoarele:

* modificarea normelor referitoare la organizarea concursurilor pentru ocuparea posturilor vacante;
* modificarea prevederilor prin care se limitează accesul agenţilor în corpul ofiţerilor din sistemul administraţiei penitenciare numai în funcţii publice de execuţie, precum şi cele care impun condiţia vechimii în sistem numai pentru ofiţerii care doresc să acceadă la o funcţie de conducere;
* eliminarea discriminărilor create între categoriile de personal din sistemul administraţiei penitenciare privind acordarea compensaţiei lunare pentru chirie. Se înlocuieşte forma actuală a articolului din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 4/2008, deoarece formularea „prima numire în funcţie” poate duce la diverse interpretări contradictorii, întrucât foarte multe persoane care în prezent beneficiază de compensarea lunară a chiriei nu mai ocupă funcţia pe care au fost încadraţi iniţial in sistem şi în acest fel ar pierde dreptul. Lipsa menţiunii „în localitatea în care îşi desfăşoară activitatea”, de la alin.(4) al art.38, a condus la diverse interpretări contradictorii, întrucât in prezent există salariaţi care beneficiază de compensarea lunara a chiriei, care si-au vândut locuinţa din localitatea de domiciliu, iar ulterior, prin mutare, detaşare, ocupare a unor funcţii prin concurs, au ajuns în alte localităţi fără să aibă, totuşi, posibilităţi materiale de a achiziţiona o locuinţă nouă;
* reglementarea sancţiunilor aplicabile funcţionarilor publici cu statut special. Prin proiect se urmăreşte ca sancţiunea să aibă un caracter concret, precum şi ca nici o sancţiune disciplinara care produce efecte să nu poată fi aplicată fără efectuarea unei cercetări prealabile si fără sa se urmărească toate etapele acordându-se prezumţia de nevinovăţie;
* reglementarea cu claritate a drepturilor de care beneficiază funcţionarii publici cu statut special din Ministerul Justiţiei.


3. Alte informaţii
Secţiunea a 3-a – Impactul socioeconomic al proiectului de act normativ
1. Impactul macroeconomic Nu există.
2. Impactul asupra mediului afaceri Nu există.
3. Impactul social Nu există
4. Impactul asupra mediului Nu există.
5. Alte informaţii
Secţiunea a 4-a – Impactul financiar asupra bugetului general consolidat, atât pe termen scurt, pentru anul curent, cât şi pe termen lung (5 ani)

Nu există.
Secţiunea a 5 –a – Efectele proiectului de act normativ asupra legislaţiei în vigoare
1. Proiecte de acte normative suplimentare Proiectul de act normativ va necesita, după aprobare, adoptarea unor acte normative subsidiare, respectiv ordine al ministrului justiţiei referitoare la aprobarea regulamentului privind ocuparea funcţiilor de conducere, de execuţie, avansarea funcţionarilor publici cu statut special.
2. Compatibilitatea proiectului de act normativ cu legislaţia comunitară în materie Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
3. Decizii ale Curţii Europene de Justiţie şi alte documente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
4. Evaluarea conformităţii:
Denumirea actului sau documentului comunitar, numărul, data adoptării şi data publicării Gradul de conformitate (se conformează/nu se conformează) Comentarii
5. Alte acte normative şi/sau documente internaţionale din care decurg angajamente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect
Secţiunea a 6-a – Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ
1. Informaţii privind procesul de consultare cu organizaţii neguvernamentale, institute de cercetare şi alte organisme implicate Proiectul a fost elaborat cu consultarea structurilor din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, a unităţilor subordonate acesteia din cadrul sistemului administraţiei penitenciare şi al organizaţiilor sindicale reprezentative
2. Fundamentarea alegerii organizaţiilor cu care a avut loc consultarea, precum şi a modului în care activitatea acestor organizaţii este legată de obiectul proiectului de act normativ Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare sunt direct interesaţi de aplicarea dispoziţiilor proiectului.
3. Consultările organizate cu autorităţile administraţiei publice locale, în situaţia în care proiectul de act normativ are ca obiect activităţi ale acestor autorităţi, în condiţiile Hotărârii Guvernului nr. 521/2005 privind procedura de consultare a structurilor asociative ale autorităţilor administraţiei publice locale la elaborarea proiectelor de acte normative Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
4. Consultările desfăşurate în cadrul consiliilor interministeriale, în conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 750/2005 privind constituirea consiliilor interministeriale permanente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
5. Informaţii privind avizarea de către:

a) Consiliul Legislativ

b) Consiliul Suprem de Apărare a Ţării

c) Consiliul Economic şi Social

d) Consiliul Concurenţei

e) Curtea de Conturi.
Proiectul de act normativ urmează a fi avizat de Consiliul Legislativ şi Departamentul pentru Relaţia cu Parlamentul.
6. Alte informaţii
Secţiunea a 7-a – Activităţi de informare publică privind elaborarea şi implementarea proiectului de act normativ
1. Informarea societăţii civile cu privire la necesitatea elaborării actului normativ Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Informarea societăţii civile cu privire la eventualul impact asupra mediului în urma implementării proiectului de act normativ, precum şi efectele asupra sănătăţii şi securităţii cetăţenilor sau diversităţii biologice. Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
3. Alte informaţii
Secţiunea a 8-a - Măsuri de implementare
1. Măsurile de punere în aplicare a proiectului de act normativ de către autorităţile administraţiei publice centrale şi/sau locale – înfiinţarea unor noi organisme sau extinderea competenţelor instituţiilor existente Proiectul de act normativ nu se referă la acest subiect.
2. Alte informaţii


Faţă de cele prezentate, am elaborat prezentul proiect de ordonanţă de urgenţă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 293/2004 privind Statutul funcţionarilor publici cu statut special din Administraţia Naţională a Penitenciarelor, pe care, dacă sunteţi de acord, vă rugăm să-l adoptaţi.


Cătălin Marian PREDOIU

Ministrul Justiţiei

Avizăm favorabil:


Mariana CÂMPEANU


Ministrul Muncii, Familiei şi Egalităţii de Şanse


Cristian DAVID


Ministrul Internelor şi Reformei Administrative


Teodor MELEŞCANU

Ministrul Apărării


Varujan VOSGANIAN

Ministrul Economiei şi FinanţelorJozsef BIRTALAN


Ministerul Internelor şi Reformei Administrative

Preşedintele Agenţiei Naţionale a Funcţionarilor Publici

mihai virgolici spunea...

numai despre prime vorbiti.
in tara asta sunt oameni care-si pierd zilele astea locurile de munca.

hai, spuneti-mi ca nu sunt sincer...

Anonim spunea...

Eu zic, ca din solidaritate sa ti-l pierzi si tu.
:))

Anonim spunea...

Sindicatul din A.N.P.nu s-a dezmintit nici de data asta!
A reusit ca de obicei numai pentru functionarii cu statut special! Nici macar nu au propus ceva si pentru cei care lucreaza de peste 10 ani in puscarie , slugaresc hotii si n-au drept la fidelitate , nici la prime de vacanta .
Pentru mine ca civil , acest sindicat a devenit o rusine !
SE FACE CA NU VEDE CEEA CE AR TREBUI SA VADA!

mihai virgolici spunea...

ptr anonimul de la 21,17 care se crede glumet

nu doresc sa pierd ceva crezand ca asta va influienta in bine pe altcineva.
dar nu discut una-doua despre prime in acest context economic

si eu am intrebat zilele astea de bani, dar era vorba despre banii restanta la echipament

Anonim spunea...

Daca vreti ceva despre dl Ungureanu va spun eu ; a lucrat ca civil la Margineni la reeducare si mink fasole de la bucatarie detinuti de la FANE COBZARU si ducea scrisori de la detinuti (cei din pc 2 stiu )care mai sunt,si la ridicat dl PANCIU seful spionilor din ANP (care a omorit lumea in accident de masina si sa retras de la dgpa)dar ajunge deocamdat. Va salut