Powered By Blogger

Recent Posts

Federatia Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor

miercuri, 12 mai 2010

Măsurile propuse de guvern în memorandumul cu FMI

Acţiuni ce vor fi întreprinse înainte de virarea celei de-a treia tranşe din împrumutul UE:

Implementarea riguroasă a unor măsuri de reducere a cheltuielilor, ce includ:
- O reducere cu 25% a salariilor, sporurilor şi altor plăţi de natură salarială pentru toţi salariaţii din sectorul public începând de la 1 iunie 2010;
- Raţionalizarea în continuare a numărului de salariaţi din sectorul public în lunile următoare;
- O reducere cu 15% a tuturor prestaţiilor sociale, inclusiv a pensiilor şi a alocaţiilor de somaj. Programele sociale ce nu sunt direcţionate către grupurile dezavantajate ale societăţii vor contribui proporţional mai mult la această reducere;
- O îngheţare a pensionărilor anticipate începând cu data de 1 iunie 2010 şi până la intrarea în vigoare a legii de reformă a sistemului de pensii. Pensiile noi de invaliditate vor fi acordate numai dacă acestea au fost în prealabil aprobate de echipele de evaluare medicală din Ministerul Muncii;
- Reducerea transferurilor către autorităţile locale în valoare de 0,3% din PIB.


Implementarea riguroasă a unor măsuri de sporire continuă a veniturilor, ce includ:
- Extinderea bazei de impunere pentru impozitul pe venit pentru a include şi tichetele de masă, veniturile din câştigurile de capital, inclusiv dobânzile la depozitele bancare, şi plăţile compensatorii, precum şi eliminarea scutirilor de la impozitul pe venit acordate programatorilor din domeniul IT;

În cazul în care aceste acţiuni nu sunt implementate până în iunie 2010 sau nu conduc la consolidarea anticipată vor fi implementate acţiuni suplimentare de majorare a veniturilor, inclusiv măsuri de majorare a cotelor de impunere, pentru a se elimina orice diferenţă bugetară anticipată.

A 4-a tranşă

A: Consolidare fiscală

- Progrese în implementarea bugetului 2010 ce vizează o ţintă de deficit guvernamental de [7,0%] din PIB în termeni ESA95 (deci [6,5%] din PIB în termeni de numerar);
- Eliminarea celui de-al 13-lea salariu aferent anului 2010 pentru angajaţii din sectorul public. Acesta va apărea în bugetul anului 2011;
- Respectarea ţintei din bugetul anului 2010 pentru cheltuielile cu bunuri şi servicii, excluzând rambursarea arieratelor acumulate.

B: Guvernanţa fiscală şi reforma fiscală structurală
- Acordarea de stimulente adecvate inspectorilor cu atribuţii în colectarea impozitelor şi taxelor în vederea majorării veniturilor fiscale;
- Acţiuni efective îndreptate împotriva evaziunii fiscale, în mod deosebit pentru a spori veniturile din accize cu 2 miliarde RON comparativ cu nivelurile anului 2009.

C: Reglementarea şi supravegherea sectorului financiar
- [Intrarea în vigoare a legii privind independenţa autorităţilor de supraveghere din sectorul financiar non-bancar până la finele lunii iunie 2010] ;
- Asigurarea capacităţii BNR de a face faţă provocărilor la adresa stabilităţii financiare, generate printre altele de presiunile asupra calităţii activelor, inclusiv prin planuri de contingenţă;
- Întărirea finanţării fondului de garantare a depozitelor prin: (i) majorarea cotei efective contribuţie la 0,34% în 2011 şi creşterea progresivă a ratei de acoperire prealabilă la 2%; (ii) eliminarea treptată a liniilor de credit stand-by de la instituţiile de credit; (iii) revizuirea aranjamentelor de guvernanţă a Fondului de Garantare a Depozitelor pentru a se asigura că nici membrii Consiliului şi nici angajaţii instituţiilor de credit nu sunt reprezentaţi în Consiliul de Administrare al FGD. Amendamentele necesare vor intra în vigoare de la finele lunii septembrie 2010;
- Menţinerea cadrului de reglementare prudenţial actual în materie de provizionare;
- Consolidarea stabilităţii financiaree prin reţinerea de la promovarea unor iniţiative legislative (precum actualul proiect al legii insolvabilităţii personale) ce ar submina disciplina în materie de creditare;
- Efectuarea amendamentelor legislative necesare menite să clarifice regimul de despăgubire a creditorilor băncilor plasate sub administrare specială pentru a asigura implementarea cu eficacitate a legislaţiei recent amendate privind lichidarea instituţiilor de credit cu probleme financiare. Această legislaţie ar trebui să intre în vigoare până la sfârşitul lui decembrie 2010.

D: Reforme structurale
- Punerea în aplicare a ţintelor trimestriale rezultând în reducerea trimestrială cu 2,5% a arieratelor de către fiecare dintre cele zece companii de stat cu cele mai mari pierderi. Punerea în aplicare va începe cu al treilea trimestru al anului 2010;
- Paşi concreţi în direcţia privatizării sau închiderii SC Termoelectrica şi a privatizării S.N. de Transport Feroviar CFR Marfă S.A.;
- Raţionalizarea numărului de şcoli şi spitale;
- Adoptarea unui acord multianual de performanţă între Ministerul Transporturilor şi agenţiile de implementare în termen de treizeci de zile de la adoptarea de către Guvern a cadrului bugetar pe termen mediu.

7 comentarii:

Anonim spunea...

In situatia in care se va adopta acesta masura,de reducere cu 25% a veniturilor salariale in cadrul ANP ar fi bine ca SINDICATELE sa propuna reducerea cheltuielilor de personal pana la concurenta sumei stabilite a fi redusa, prin aplicarea urmatoarelor masuri (in ordinea enumerata):

- suspendarea acordarii salariului de „excelenta”;

- suspendarea acordari contravalorii salariului de merit;

- suspendarea primei de vacanta;

Masurilor anticriza ar trebui suportate proportional si solidar, astfel incat sa nu fie afectat salariul de baza.
In cazul in care guvernantii nu vor tine cont de aceste solicitari toti membrii de SINDICAT sa se mobilizeze pentru actiunile de protest ce vor urma, sa iasa in strada si sa-si exprime liber nemultumirile.

Anonim spunea...

daca cineva ar reusi sa faca economii la fondul de salarii de 25% cu masurile propuse de tine, ar primi ori premiul Nobel pentru economie, ori, mai degraba, multi ani de puscarie pentru numeroase infractiuni economice

Anonim spunea...

mai propun eu niste masuri alaturi de cele propuse de coleg: suspendarea indemnizatiei de chirie (eu playesc rate la apt.pe 30 ani), suspendarea platii pentru detinutii care urmeaza scoala in sistemul penitenciar(nu mi se pare deloc normal ca detinutului sa-i dai bani ca sa mearga la scoala).

Anonim spunea...

asa e..........se taie indemnizatia de crestere a copilului la mame, iar la ppl-i le dam bani pentru scoala!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Anonim spunea...

La Miercurea ciuc sunt sigur ca situatia este sub control in privinta cheltuirii banilor publici,acum de cand a fost numit un nou director adj.economico-adm.(fosta contabil sef).Aceasta doamna(o muza a actualului si a fostului director)a avut o ascensiune puternica cu toate ca singura ei calitate este mediocritatea.Insa, eu cred ca relatiile comerciale dintre director si doamna(contract inchiriere incheiat intre cei doi)este atuul promovarii acesteia.

Anonim spunea...

Bine spui anonimule, criteriile de promovare la această "muză" sunt mediocritatea, şovinismul de care dă dovadă şi dispreţul faţă de oamenii cu adevărat capabili din colectivul penitenciarului.
Mai mult să nu uităm cum a ajuns aici, "la examenul de încadrare" a mers cu maşina instituţiei şi cel mai important lucru, toată munca ei de "cotabil" şef este făcută de una, două subordonate care cunosc munca de contabilitate dar din păcate ele nu sunt "muze".

ANDREI spunea...

La Miercurea Ciuc, dna "MUZĂ" ştie să fie cea mai mare ŞOVINĂ!